Cách săn voucher bí mật Lazada? mã Lazada sắp xuất hiện

Thông tin mã giảm giá Lazada (mgg lazada) hay các voucher lazada độc quyền, sắp xuất hiện cũng như thời điểm chúng bắt đầu có hiệu lực bạn hoàn toàn có thể bookmark trang này hoặc theo dõi danh sách này tại mgglazada.com.

MGG Lazada thường được cung cấp thông tin về các chương trình khuyến mãi Lazada trước thời điểm diễn ra từ 2-3 ngày. Ngay sau khi tiếp nhận bên mình sẽ tiến hành xử lý thông tin, kiểm tra và chọn lọc các ưu đãi giảm giá tốt, gian hàng người bán, thương hiệu chính hãng uy tín… và cập nhật tại blog chia sẻ cũng mọi người.

Tổng hợp & mã khác
10%
Hiệu lực từ: 02/02/2022 00:00:00
Hạn sử dụng: 28/02/2022 23:59:59
Ngành hàng: Tổng hợp & mã khác
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
50%
Hiệu lực từ: 19/11/2021 15:53:35
Hạn sử dụng: 17/02/2022 15:38:35
Ngành hàng: Tổng hợp & mã khác
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
50%
Hiệu lực từ: 05/12/2021 15:13:06
Hạn sử dụng: 05/03/2022 14:58:06
Ngành hàng: Tổng hợp & mã khác
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
50%
Hiệu lực từ: 03/01/2022 08:53:52
Hạn sử dụng: 31/01/2022 23:59:59
Ngành hàng: Tổng hợp & mã khác
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
50%
Hiệu lực từ: 07/01/2022 15:20:04
Hạn sử dụng: 30/04/2022 23:59:59
Ngành hàng: Tổng hợp & mã khác
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
5%
Hiệu lực từ: 19/01/2022 15:50:22
Hạn sử dụng: 18/02/2022 00:00:00
Ngành hàng: Tổng hợp & mã khác
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
15%
Hiệu lực từ: 20/01/2022 00:00:00
Hạn sử dụng: 27/01/2022 23:59:59
Ngành hàng: Tổng hợp & mã khác
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
50%
Hiệu lực từ: 04/11/2021 17:21:53
Hạn sử dụng: 31/01/2022 17:18:53
Ngành hàng: Tổng hợp & mã khác
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
50%
Hiệu lực từ: 10/01/2022 09:07:15
Hạn sử dụng: 28/02/2022 23:59:59
Ngành hàng: Tổng hợp & mã khác
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
50%
Hiệu lực từ: 07/01/2022 20:18:41
Hạn sử dụng: 01/02/2022 23:59:59
Ngành hàng: Tổng hợp & mã khác
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
4%
Hiệu lực từ: 28/02/2022 23:33:09
Hạn sử dụng: 02/04/2022 23:18:09
Ngành hàng: Tổng hợp & mã khác
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
50%
Hiệu lực từ: 20/12/2021 14:52:22
Hạn sử dụng: 20/03/2022 14:37:22
Ngành hàng: Tổng hợp & mã khác
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
15%
Hiệu lực từ: 25/01/2022 18:00:00
Hạn sử dụng: 31/01/2022 23:59:59
Ngành hàng: Tổng hợp & mã khác
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
50%
Hiệu lực từ: 01/01/2022 00:00:00
Hạn sử dụng: 30/03/2022 23:59:59
Ngành hàng: Tổng hợp & mã khác
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
22%
Hiệu lực từ: 06/01/2022 00:00:00
Hạn sử dụng: 06/02/2022 02:00:00
Ngành hàng: Tổng hợp & mã khác
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
50%
Hiệu lực từ: 01/01/2022 00:00:00
Hạn sử dụng: 31/01/2022 23:59:59
Ngành hàng: Tổng hợp & mã khác
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
50%
Hiệu lực từ: 01/01/2022 00:00:00
Hạn sử dụng: 31/01/2022 23:59:59
Ngành hàng: Tổng hợp & mã khác
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
50%
Hiệu lực từ: 01/01/2022 00:00:00
Hạn sử dụng: 31/03/2022 23:59:59
Ngành hàng: Tổng hợp & mã khác
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
50%
Hiệu lực từ: 01/01/2022 00:00:00
Hạn sử dụng: 31/01/2022 23:59:59
Ngành hàng: Tổng hợp & mã khác
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
15%
Hiệu lực từ: 06/01/2022 21:25:18
Hạn sử dụng: 05/02/2022 21:10:18
Ngành hàng: Tổng hợp & mã khác
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
Nhà Cửa & Đời Sống
50%
Hiệu lực từ: 07/01/2022 15:20:04
Hạn sử dụng: 30/04/2022 23:59:59
Ngành hàng: Nhà Cửa & Đời Sống
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
50%
Hiệu lực từ: 04/11/2021 17:21:53
Hạn sử dụng: 31/01/2022 17:18:53
Ngành hàng: Nhà Cửa & Đời Sống
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
20%
Hiệu lực từ: 20/01/2022 10:10:43
Hạn sử dụng: 18/05/2022 10:03:43
Ngành hàng: Nhà Cửa & Đời Sống
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
50%
Hiệu lực từ: 30/12/2021 13:44:48
Hạn sử dụng: 29/01/2022 23:59:59
Ngành hàng: Nhà Cửa & Đời Sống
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
15%
Hiệu lực từ: 23/01/2022 13:05:51
Hạn sử dụng: 31/01/2022 23:59:59
Ngành hàng: Nhà Cửa & Đời Sống
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
10%
Hiệu lực từ: 10/01/2022 12:16:19
Hạn sử dụng: 09/02/2022 12:15:35
Ngành hàng: Nhà Cửa & Đời Sống
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
5%
Hiệu lực từ: 27/11/2021 22:11:11
Hạn sử dụng: 31/01/2022 22:11:11
Ngành hàng: Nhà Cửa & Đời Sống
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
30%
Hiệu lực từ: 15/01/2022 00:00:00
Hạn sử dụng: 31/01/2022 23:59:59
Ngành hàng: Nhà Cửa & Đời Sống
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
5%
Hiệu lực từ: 25/01/2022 00:00:00
Hạn sử dụng: 31/01/2022 23:59:59
Ngành hàng: Nhà Cửa & Đời Sống
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
50%
Hiệu lực từ: 04/01/2022 10:02:18
Hạn sử dụng: 04/04/2022 09:47:18
Ngành hàng: Nhà Cửa & Đời Sống
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
50%
Hiệu lực từ: 03/01/2022 17:51:59
Hạn sử dụng: 31/03/2022 23:59:59
Ngành hàng: Nhà Cửa & Đời Sống
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
50%
Hiệu lực từ: 31/12/2021 17:05:34
Hạn sử dụng: 31/03/2022 16:50:34
Ngành hàng: Nhà Cửa & Đời Sống
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
10%
Hiệu lực từ: 06/01/2022 16:21:00
Hạn sử dụng: 05/02/2022 16:18:20
Ngành hàng: Nhà Cửa & Đời Sống
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
5%
Hiệu lực từ: 01/10/2021 00:00:00
Hạn sử dụng: 25/02/2022 23:59:59
Ngành hàng: Nhà Cửa & Đời Sống
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
50%
Hiệu lực từ: 30/12/2021 11:03:27
Hạn sử dụng: 30/03/2022 10:48:27
Ngành hàng: Nhà Cửa & Đời Sống
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
50%
Hiệu lực từ: 04/01/2022 15:34:53
Hạn sử dụng: 04/04/2022 15:19:53
Ngành hàng: Nhà Cửa & Đời Sống
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
50%
Hiệu lực từ: 04/01/2022 15:12:39
Hạn sử dụng: 04/04/2022 14:57:39
Ngành hàng: Nhà Cửa & Đời Sống
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
10%
Hiệu lực từ: 02/02/2022 00:00:00
Hạn sử dụng: 28/02/2022 23:59:59
Ngành hàng: Nhà Cửa & Đời Sống
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
49%
Hiệu lực từ: 17/01/2022 13:55:43
Hạn sử dụng: 16/02/2022 13:52:43
Ngành hàng: Nhà Cửa & Đời Sống
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
5%
Hiệu lực từ: 10/01/2022 19:29:59
Hạn sử dụng: 31/01/2022 19:38:59
Ngành hàng: Nhà Cửa & Đời Sống
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
Thiết bị điện tử
50%
Hiệu lực từ: 05/12/2021 15:13:06
Hạn sử dụng: 05/03/2022 14:58:06
Ngành hàng: Thiết bị điện tử
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
4%
Hiệu lực từ: 28/02/2022 23:33:09
Hạn sử dụng: 02/04/2022 23:18:09
Ngành hàng: Thiết bị điện tử
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
50%
Hiệu lực từ: 20/12/2021 14:52:22
Hạn sử dụng: 20/03/2022 14:37:22
Ngành hàng: Thiết bị điện tử
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
22%
Hiệu lực từ: 06/01/2022 00:00:00
Hạn sử dụng: 06/02/2022 02:00:00
Ngành hàng: Thiết bị điện tử
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
25%
Hiệu lực từ: 24/12/2021 10:58:23
Hạn sử dụng: 28/02/2022 10:58:23
Ngành hàng: Thiết bị điện tử
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
3%
Hiệu lực từ: 05/01/2022 01:00:00
Hạn sử dụng: 31/01/2022 23:59:59
Ngành hàng: Thiết bị điện tử
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
50%
Hiệu lực từ: 22/10/2021 15:53:15
Hạn sử dụng: 31/01/2022 15:53:15
Ngành hàng: Thiết bị điện tử
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
50%
Hiệu lực từ: 27/12/2021 08:45:45
Hạn sử dụng: 27/03/2022 08:30:45
Ngành hàng: Thiết bị điện tử
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
22%
Hiệu lực từ: 06/01/2022 00:00:00
Hạn sử dụng: 06/02/2022 02:00:00
Ngành hàng: Thiết bị điện tử
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
20%
Hiệu lực từ: 24/01/2022 09:43:03
Hạn sử dụng: 28/02/2022 09:28:03
Ngành hàng: Thiết bị điện tử
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
20%
Hiệu lực từ: 03/01/2022 10:56:07
Hạn sử dụng: 28/02/2022 23:59:59
Ngành hàng: Thiết bị điện tử
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
30%
Hiệu lực từ: 08/01/2022 10:40:19
Hạn sử dụng: 07/02/2022 10:36:19
Ngành hàng: Thiết bị điện tử
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
50%
Hiệu lực từ: 30/12/2021 11:03:27
Hạn sử dụng: 30/03/2022 10:48:27
Ngành hàng: Thiết bị điện tử
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
50%
Hiệu lực từ: 02/12/2021 16:27:29
Hạn sử dụng: 01/05/2022 16:12:29
Ngành hàng: Thiết bị điện tử
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
50%
Hiệu lực từ: 04/01/2022 14:47:31
Hạn sử dụng: 04/04/2022 14:32:31
Ngành hàng: Thiết bị điện tử
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
10%
Hiệu lực từ: 06/01/2022 21:30:54
Hạn sử dụng: 05/02/2022 21:15:54
Ngành hàng: Thiết bị điện tử
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
10%
Hiệu lực từ: 03/01/2022 19:16:21
Hạn sử dụng: 31/01/2022 19:14:29
Ngành hàng: Thiết bị điện tử
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
5%
Hiệu lực từ: 24/11/2021 21:49:27
Hạn sử dụng: 23/02/2022 21:49:27
Ngành hàng: Thiết bị điện tử
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
5%
Hiệu lực từ: 03/12/2021 20:36:53
Hạn sử dụng: 28/02/2022 20:36:53
Ngành hàng: Thiết bị điện tử
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
50%
Hiệu lực từ: 27/12/2021 18:00:16
Hạn sử dụng: 28/02/2022 17:42:16
Ngành hàng: Thiết bị điện tử
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
Mỹ Phẩm
5%
Hiệu lực từ: 19/01/2022 15:50:22
Hạn sử dụng: 18/02/2022 00:00:00
Ngành hàng: Mỹ Phẩm
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
10%
Hiệu lực từ: 01/01/2022 00:00:00
Hạn sử dụng: 28/02/2022 23:59:59
Ngành hàng: Mỹ Phẩm
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
10%
Hiệu lực từ: 01/01/2022 00:00:00
Hạn sử dụng: 31/01/2022 23:59:59
Ngành hàng: Mỹ Phẩm
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
50%
Hiệu lực từ: 01/01/2022 14:18:46
Hạn sử dụng: 28/02/2022 14:03:46
Ngành hàng: Mỹ Phẩm
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
22%
Hiệu lực từ: 10/01/2022 11:46:41
Hạn sử dụng: 31/01/2022 11:59:59
Ngành hàng: Mỹ Phẩm
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
8%
Hiệu lực từ: 25/01/2022 15:35:19
Hạn sử dụng: 27/01/2022 23:59:59
Ngành hàng: Mỹ Phẩm
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
10%
Hiệu lực từ: 03/01/2022 22:31:00
Hạn sử dụng: 03/04/2022 22:16:00
Ngành hàng: Mỹ Phẩm
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
50%
Hiệu lực từ: 01/01/2022 00:00:00
Hạn sử dụng: 31/05/2022 23:59:59
Ngành hàng: Mỹ Phẩm
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
10%
Hiệu lực từ: 02/02/2022 00:00:00
Hạn sử dụng: 28/02/2022 23:59:59
Ngành hàng: Mỹ Phẩm
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
20%
Hiệu lực từ: 24/01/2022 09:43:03
Hạn sử dụng: 28/02/2022 09:28:03
Ngành hàng: Mỹ Phẩm
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
20%
Hiệu lực từ: 03/01/2022 10:56:07
Hạn sử dụng: 28/02/2022 23:59:59
Ngành hàng: Mỹ Phẩm
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
50%
Hiệu lực từ: 14/01/2022 06:15:12
Hạn sử dụng: 28/02/2022 06:00:12
Ngành hàng: Mỹ Phẩm
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
50%
Hiệu lực từ: 14/01/2022 06:15:50
Hạn sử dụng: 13/02/2022 06:00:50
Ngành hàng: Mỹ Phẩm
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
50%
Hiệu lực từ: 31/12/2021 22:55:09
Hạn sử dụng: 31/03/2022 22:40:09
Ngành hàng: Mỹ Phẩm
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
50%
Hiệu lực từ: 10/01/2022 00:11:27
Hạn sử dụng: 28/02/2022 23:56:27
Ngành hàng: Mỹ Phẩm
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
10%
Hiệu lực từ: 12/01/2022 10:24:33
Hạn sử dụng: 31/01/2022 10:24:33
Ngành hàng: Mỹ Phẩm
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
10%
Hiệu lực từ: 13/12/2021 00:05:32
Hạn sử dụng: 12/03/2022 23:50:32
Ngành hàng: Mỹ Phẩm
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
5%
Hiệu lực từ: 01/01/2022 00:00:00
Hạn sử dụng: 31/01/2022 23:59:59
Ngành hàng: Mỹ Phẩm
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
45%
Hiệu lực từ: 08/01/2022 10:43:14
Hạn sử dụng: 07/02/2022 10:41:07
Ngành hàng: Mỹ Phẩm
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
40%
Hiệu lực từ: 14/01/2022 22:06:51
Hạn sử dụng: 13/02/2022 22:05:02
Ngành hàng: Mỹ Phẩm
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
Tivi & Điện gia dụng
50%
Hiệu lực từ: 05/12/2021 15:13:06
Hạn sử dụng: 05/03/2022 14:58:06
Ngành hàng: Tivi & Điện gia dụng
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
50%
Hiệu lực từ: 30/12/2021 13:44:48
Hạn sử dụng: 29/01/2022 23:59:59
Ngành hàng: Tivi & Điện gia dụng
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
45%
Hiệu lực từ: 03/01/2022 15:37:19
Hạn sử dụng: 31/01/2022 23:59:59
Ngành hàng: Tivi & Điện gia dụng
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
50%
Hiệu lực từ: 22/10/2021 15:53:15
Hạn sử dụng: 31/01/2022 15:53:15
Ngành hàng: Tivi & Điện gia dụng
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
50%
Hiệu lực từ: 30/12/2021 19:25:20
Hạn sử dụng: 29/01/2022 19:10:20
Ngành hàng: Tivi & Điện gia dụng
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
50%
Hiệu lực từ: 27/12/2021 08:45:45
Hạn sử dụng: 27/03/2022 08:30:45
Ngành hàng: Tivi & Điện gia dụng
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
11%
Hiệu lực từ: 01/01/2022 00:00:00
Hạn sử dụng: 31/03/2022 23:59:59
Ngành hàng: Tivi & Điện gia dụng
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
50%
Hiệu lực từ: 03/01/2022 17:51:59
Hạn sử dụng: 31/03/2022 23:59:59
Ngành hàng: Tivi & Điện gia dụng
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
50%
Hiệu lực từ: 31/12/2021 22:55:09
Hạn sử dụng: 31/03/2022 22:40:09
Ngành hàng: Tivi & Điện gia dụng
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
30%
Hiệu lực từ: 08/01/2022 10:40:19
Hạn sử dụng: 07/02/2022 10:36:19
Ngành hàng: Tivi & Điện gia dụng
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
5%
Hiệu lực từ: 22/01/2022 11:11:46
Hạn sử dụng: 21/03/2022 10:56:46
Ngành hàng: Tivi & Điện gia dụng
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
5%
Hiệu lực từ: 01/10/2021 00:00:00
Hạn sử dụng: 25/02/2022 23:59:59
Ngành hàng: Tivi & Điện gia dụng
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
10%
Hiệu lực từ: 02/02/2022 00:00:00
Hạn sử dụng: 28/02/2022 23:59:59
Ngành hàng: Tivi & Điện gia dụng
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
10%
Hiệu lực từ: 21/12/2021 21:22:52
Hạn sử dụng: 28/02/2022 21:22:52
Ngành hàng: Tivi & Điện gia dụng
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
50%
Hiệu lực từ: 05/01/2022 00:00:38
Hạn sử dụng: 31/01/2022 19:28:38
Ngành hàng: Tivi & Điện gia dụng
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
50%
Hiệu lực từ: 01/12/2021 16:31:33
Hạn sử dụng: 01/03/2022 16:16:33
Ngành hàng: Tivi & Điện gia dụng
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
50%
Hiệu lực từ: 04/01/2022 11:35:00
Hạn sử dụng: 14/02/2022 11:35:57
Ngành hàng: Tivi & Điện gia dụng
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
10%
Hiệu lực từ: 02/02/2022 00:00:00
Hạn sử dụng: 28/02/2022 23:59:59
Ngành hàng: Tivi & Điện gia dụng
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
50%
Hiệu lực từ: 21/12/2021 13:34:52
Hạn sử dụng: 31/01/2022 23:59:59
Ngành hàng: Tivi & Điện gia dụng
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
50%
Hiệu lực từ: 03/11/2021 23:00:00
Hạn sử dụng: 01/03/2022 22:59:59
Ngành hàng: Tivi & Điện gia dụng
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
Bách Hoá Lazada online
15%
Hiệu lực từ: 06/01/2022 21:25:18
Hạn sử dụng: 05/02/2022 21:10:18
Ngành hàng: Bách Hoá Lazada online
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
5%
Hiệu lực từ: 22/01/2022 12:15:00
Hạn sử dụng: 21/02/2022 12:00:00
Ngành hàng: Bách Hoá Lazada online
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
5%
Hiệu lực từ: 22/01/2022 09:41:58
Hạn sử dụng: 21/02/2022 09:26:58
Ngành hàng: Bách Hoá Lazada online
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
50%
Hiệu lực từ: 04/01/2022 14:00:44
Hạn sử dụng: 14/02/2022 13:59:56
Ngành hàng: Bách Hoá Lazada online
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
10%
Hiệu lực từ: 10/01/2022 12:16:19
Hạn sử dụng: 09/02/2022 12:15:35
Ngành hàng: Bách Hoá Lazada online
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
5%
Hiệu lực từ: 27/11/2021 22:11:11
Hạn sử dụng: 31/01/2022 22:11:11
Ngành hàng: Bách Hoá Lazada online
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
50%
Hiệu lực từ: 03/01/2022 17:51:59
Hạn sử dụng: 31/03/2022 23:59:59
Ngành hàng: Bách Hoá Lazada online
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
50%
Hiệu lực từ: 31/12/2021 22:55:09
Hạn sử dụng: 31/03/2022 22:40:09
Ngành hàng: Bách Hoá Lazada online
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
5%
Hiệu lực từ: 01/10/2021 00:00:00
Hạn sử dụng: 25/02/2022 23:59:59
Ngành hàng: Bách Hoá Lazada online
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
10%
Hiệu lực từ: 02/02/2022 00:00:00
Hạn sử dụng: 28/02/2022 23:59:59
Ngành hàng: Bách Hoá Lazada online
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
5%
Hiệu lực từ: 01/01/2022 10:51:31
Hạn sử dụng: 31/01/2022 10:36:31
Ngành hàng: Bách Hoá Lazada online
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
10%
Hiệu lực từ: 04/01/2022 04:35:37
Hạn sử dụng: 31/01/2022 04:35:37
Ngành hàng: Bách Hoá Lazada online
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
50%
Hiệu lực từ: 31/12/2021 20:45:47
Hạn sử dụng: 31/03/2022 20:30:47
Ngành hàng: Bách Hoá Lazada online
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
50%
Hiệu lực từ: 31/12/2021 20:40:30
Hạn sử dụng: 28/02/2022 20:35:30
Ngành hàng: Bách Hoá Lazada online
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
20%
Hiệu lực từ: 11/01/2022 15:41:55
Hạn sử dụng: 25/02/2022 15:26:55
Ngành hàng: Bách Hoá Lazada online
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
50%
Hiệu lực từ: 20/12/2021 18:50:00
Hạn sử dụng: 30/04/2022 23:59:59
Ngành hàng: Bách Hoá Lazada online
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
15%
Hiệu lực từ: 31/12/2021 21:37:39
Hạn sử dụng: 29/01/2022 09:22:39
Ngành hàng: Bách Hoá Lazada online
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
10%
Hiệu lực từ: 22/01/2022 14:05:00
Hạn sử dụng: 28/02/2022 23:59:59
Ngành hàng: Bách Hoá Lazada online
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
15%
Hiệu lực từ: 31/01/2022 00:00:40
Hạn sử dụng: 06/02/2022 22:16:40
Ngành hàng: Bách Hoá Lazada online
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
5%
Hiệu lực từ: 09/01/2022 12:59:43
Hạn sử dụng: 08/02/2022 12:57:43
Ngành hàng: Bách Hoá Lazada online
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
Túi Ví, Đồng Hồ, Phụ Kiện
12%
Hiệu lực từ: 21/01/2022 00:00:00
Hạn sử dụng: 28/01/2022 23:59:59
Ngành hàng: Túi Ví, Đồng Hồ, Phụ Kiện
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
10%
Hiệu lực từ: 02/02/2022 00:00:00
Hạn sử dụng: 28/02/2022 23:59:59
Ngành hàng: Túi Ví, Đồng Hồ, Phụ Kiện
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
15%
Hiệu lực từ: 20/01/2022 00:00:00
Hạn sử dụng: 27/01/2022 23:59:59
Ngành hàng: Túi Ví, Đồng Hồ, Phụ Kiện
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
10%
Hiệu lực từ: 01/01/2022 12:00:00
Hạn sử dụng: 31/01/2022 23:59:59
Ngành hàng: Túi Ví, Đồng Hồ, Phụ Kiện
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
15%
Hiệu lực từ: 25/01/2022 18:00:00
Hạn sử dụng: 31/01/2022 23:59:59
Ngành hàng: Túi Ví, Đồng Hồ, Phụ Kiện
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
15%
Hiệu lực từ: 17/01/2022 17:58:35
Hạn sử dụng: 28/02/2022 17:43:35
Ngành hàng: Túi Ví, Đồng Hồ, Phụ Kiện
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
10%
Hiệu lực từ: 16/01/2022 16:19:30
Hạn sử dụng: 28/02/2022 16:04:30
Ngành hàng: Túi Ví, Đồng Hồ, Phụ Kiện
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
5%
Hiệu lực từ: 15/01/2022 12:30:00
Hạn sử dụng: 28/02/2022 23:59:59
Ngành hàng: Túi Ví, Đồng Hồ, Phụ Kiện
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
6%
Hiệu lực từ: 25/12/2021 13:05:20
Hạn sử dụng: 31/01/2022 13:03:20
Ngành hàng: Túi Ví, Đồng Hồ, Phụ Kiện
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
30%
Hiệu lực từ: 07/01/2022 17:40:23
Hạn sử dụng: 07/04/2022 17:25:23
Ngành hàng: Túi Ví, Đồng Hồ, Phụ Kiện
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
20%
Hiệu lực từ: 24/01/2022 09:43:03
Hạn sử dụng: 28/02/2022 09:28:03
Ngành hàng: Túi Ví, Đồng Hồ, Phụ Kiện
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
10%
Hiệu lực từ: 28/11/2021 15:23:34
Hạn sử dụng: 26/02/2022 15:08:34
Ngành hàng: Túi Ví, Đồng Hồ, Phụ Kiện
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
50%
Hiệu lực từ: 22/01/2022 12:38:47
Hạn sử dụng: 22/04/2022 12:23:47
Ngành hàng: Túi Ví, Đồng Hồ, Phụ Kiện
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
5%
Hiệu lực từ: 26/12/2021 23:35:02
Hạn sử dụng: 28/02/2022 23:31:02
Ngành hàng: Túi Ví, Đồng Hồ, Phụ Kiện
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
10%
Hiệu lực từ: 21/01/2022 00:01:00
Hạn sử dụng: 31/01/2022 19:47:34
Ngành hàng: Túi Ví, Đồng Hồ, Phụ Kiện
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
10%
Hiệu lực từ: 02/02/2022 00:00:00
Hạn sử dụng: 28/02/2022 23:59:59
Ngành hàng: Túi Ví, Đồng Hồ, Phụ Kiện
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
25%
Hiệu lực từ: 20/12/2021 20:19:10
Hạn sử dụng: 19/03/2022 20:19:10
Ngành hàng: Túi Ví, Đồng Hồ, Phụ Kiện
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
3%
Hiệu lực từ: 01/01/2022 00:00:09
Hạn sử dụng: 31/03/2022 22:18:09
Ngành hàng: Túi Ví, Đồng Hồ, Phụ Kiện
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
50%
Hiệu lực từ: 06/01/2022 11:00:00
Hạn sử dụng: 31/01/2022 23:59:59
Ngành hàng: Túi Ví, Đồng Hồ, Phụ Kiện
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
1%
Hiệu lực từ: 01/01/2022 00:00:00
Hạn sử dụng: 31/01/2022 23:59:59
Ngành hàng: Túi Ví, Đồng Hồ, Phụ Kiện
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
Ôtô & Xe máy
50%
Hiệu lực từ: 30/12/2021 19:25:20
Hạn sử dụng: 29/01/2022 19:10:20
Ngành hàng: Ôtô & Xe máy
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
5%
Hiệu lực từ: 01/10/2021 00:00:00
Hạn sử dụng: 25/02/2022 23:59:59
Ngành hàng: Ôtô & Xe máy
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
50%
Hiệu lực từ: 30/12/2021 11:03:27
Hạn sử dụng: 30/03/2022 10:48:27
Ngành hàng: Ôtô & Xe máy
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
50%
Hiệu lực từ: 04/01/2022 15:48:26
Hạn sử dụng: 04/04/2022 15:33:26
Ngành hàng: Ôtô & Xe máy
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
5%
Hiệu lực từ: 10/01/2022 19:29:59
Hạn sử dụng: 31/01/2022 19:38:59
Ngành hàng: Ôtô & Xe máy
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
15%
Hiệu lực từ: 01/11/2021 14:34:00
Hạn sử dụng: 30/01/2022 14:19:00
Ngành hàng: Ôtô & Xe máy
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
50%
Hiệu lực từ: 13/01/2022 09:48:52
Hạn sử dụng: 12/02/2022 09:33:52
Ngành hàng: Ôtô & Xe máy
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
50%
Hiệu lực từ: 01/12/2021 16:31:33
Hạn sử dụng: 01/03/2022 16:16:33
Ngành hàng: Ôtô & Xe máy
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
15%
Hiệu lực từ: 22/02/2022 12:58:17
Hạn sử dụng: 26/02/2022 12:58:17
Ngành hàng: Ôtô & Xe máy
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
50%
Hiệu lực từ: 02/11/2021 14:10:03
Hạn sử dụng: 31/01/2022 13:55:03
Ngành hàng: Ôtô & Xe máy
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
50%
Hiệu lực từ: 13/01/2022 10:54:34
Hạn sử dụng: 13/02/2022 10:39:34
Ngành hàng: Ôtô & Xe máy
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
50%
Hiệu lực từ: 06/01/2022 11:16:32
Hạn sử dụng: 28/02/2022 11:01:32
Ngành hàng: Ôtô & Xe máy
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
50%
Hiệu lực từ: 15/11/2021 13:43:57
Hạn sử dụng: 01/02/2022 23:59:59
Ngành hàng: Ôtô & Xe máy
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
50%
Hiệu lực từ: 16/12/2021 16:10:08
Hạn sử dụng: 31/03/2022 15:55:08
Ngành hàng: Ôtô & Xe máy
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
10%
Hiệu lực từ: 10/01/2022 10:13:00
Hạn sử dụng: 10/04/2022 09:58:00
Ngành hàng: Ôtô & Xe máy
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
50%
Hiệu lực từ: 29/12/2021 19:14:17
Hạn sử dụng: 29/03/2022 19:13:17
Ngành hàng: Ôtô & Xe máy
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
50%
Hiệu lực từ: 11/11/2021 14:10:20
Hạn sử dụng: 28/02/2022 13:58:20
Ngành hàng: Ôtô & Xe máy
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
50%
Hiệu lực từ: 15/12/2021 17:18:06
Hạn sử dụng: 31/03/2022 17:03:06
Ngành hàng: Ôtô & Xe máy
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
50%
Hiệu lực từ: 26/11/2021 10:26:34
Hạn sử dụng: 28/02/2022 10:23:34
Ngành hàng: Ôtô & Xe máy
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
50%
Hiệu lực từ: 03/11/2021 23:00:00
Hạn sử dụng: 01/03/2022 22:59:59
Ngành hàng: Ôtô & Xe máy
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
Sức Khỏe
5%
Hiệu lực từ: 19/01/2022 15:50:22
Hạn sử dụng: 18/02/2022 00:00:00
Ngành hàng: Sức Khỏe
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
20%
Hiệu lực từ: 03/01/2022 15:01:41
Hạn sử dụng: 02/02/2022 14:46:41
Ngành hàng: Sức Khỏe
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
10%
Hiệu lực từ: 01/01/2022 00:00:00
Hạn sử dụng: 31/01/2022 23:59:59
Ngành hàng: Sức Khỏe
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
10%
Hiệu lực từ: 03/01/2022 22:31:00
Hạn sử dụng: 03/04/2022 22:16:00
Ngành hàng: Sức Khỏe
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
5%
Hiệu lực từ: 01/01/2022 09:00:28
Hạn sử dụng: 31/01/2022 00:00:28
Ngành hàng: Sức Khỏe
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
10%
Hiệu lực từ: 26/01/2022 00:02:00
Hạn sử dụng: 01/02/2022 23:59:59
Ngành hàng: Sức Khỏe
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
5%
Hiệu lực từ: 01/01/2022 09:51:34
Hạn sử dụng: 31/01/2022 09:50:28
Ngành hàng: Sức Khỏe
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
5%
Hiệu lực từ: 01/01/2022 10:06:46
Hạn sử dụng: 31/01/2022 10:05:57
Ngành hàng: Sức Khỏe
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
50%
Hiệu lực từ: 31/12/2021 17:05:34
Hạn sử dụng: 31/03/2022 16:50:34
Ngành hàng: Sức Khỏe
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
50%
Hiệu lực từ: 31/12/2021 22:55:09
Hạn sử dụng: 31/03/2022 22:40:09
Ngành hàng: Sức Khỏe
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
5%
Hiệu lực từ: 01/10/2021 00:00:00
Hạn sử dụng: 25/02/2022 23:59:59
Ngành hàng: Sức Khỏe
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
10%
Hiệu lực từ: 31/12/2021 21:17:08
Hạn sử dụng: 31/03/2022 23:59:59
Ngành hàng: Sức Khỏe
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
10%
Hiệu lực từ: 13/12/2021 00:05:32
Hạn sử dụng: 12/03/2022 23:50:32
Ngành hàng: Sức Khỏe
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
50%
Hiệu lực từ: 05/11/2021 15:16:13
Hạn sử dụng: 03/02/2022 15:01:13
Ngành hàng: Sức Khỏe
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
10%
Hiệu lực từ: 21/12/2021 21:22:52
Hạn sử dụng: 28/02/2022 21:22:52
Ngành hàng: Sức Khỏe
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
5%
Hiệu lực từ: 18/12/2021 15:35:41
Hạn sử dụng: 31/01/2022 15:48:06
Ngành hàng: Sức Khỏe
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
15%
Hiệu lực từ: 31/01/2022 00:00:40
Hạn sử dụng: 06/02/2022 22:16:40
Ngành hàng: Sức Khỏe
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
10%
Hiệu lực từ: 02/02/2022 00:00:00
Hạn sử dụng: 28/02/2022 23:59:59
Ngành hàng: Sức Khỏe
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
20%
Hiệu lực từ: 13/01/2022 00:00:00
Hạn sử dụng: 28/01/2022 23:59:59
Ngành hàng: Sức Khỏe
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
5%
Hiệu lực từ: 20/01/2022 21:15:21
Hạn sử dụng: 31/01/2022 21:13:57
Ngành hàng: Sức Khỏe
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn (sử dụng được trên webapp lazada)
© by PolyXGO

Thảo luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *